mala
Početna Mala Učilica Demo Kupi Tehnička podrška O nama

Uvjeti korištenja

Ovdje definirane odredbe ("Opći uvjeti korištenja") odnose se na korištenje web stranica www.malaucilica.com te svih ovdje ponuđenih sadržaja i web servisa. Korištenjem ovih web stranica i ponuđenim web servisima na njoj, prihvaćate sve uvjete koje je definirao Moj telekom d.o.o., Zagreb (u daljnjem tekstu Moj telekom).

Moj telekom može Opće uvjete korištenja povremeno ažurirati pa Vas molimo da ih s vremena na vrijeme provjerite. Vaše korištenje ovih web stranica i nakon ažuriranja podrazumijeva Vaš pristanak na takve modificirane uvjete.

Ako se s ovim Općim uvjetima korištenja ne slažete, niste ovlašteni za pristup i korištenje ovih web stranica i web servisa ponuđenih na njoj.

Autorska prava

Moj telekom ima autorsko pravo na sadržaj ovih web stranica. Od strane Moj telekom ste ovlašteni za pregled, preuzimanje, ispis, kopiranje, distribuiranje i uporabu sadržaja objavljenog na ovim web stranicama ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- nisu učinjene nikakve modifikacije bez prethodnog pismenog odobrenja Moj telekom
- materijali se koriste samo u svrhu informiranja te u osobne ili nekomercijalne svrhe.

Svako pregledavanje, preuzimanje, uporaba i dr. bilo kojeg dokumenta objavljenog na ovim web stranicama, podrazumijeva Vaše prihvaćanje Općih uvjeta korižtenja ovih web stranica.
Ako se s izlošenim Općim uvjetima korištenja ne slažete, svako pregledavanje, preuzimanje, kopiranje ili prosljeđivanje sadržaja ovih web stranica, bilo elektronskim ili nekim drugim putem, nije Vam dopušteno. Ako ste zainteresirani za uporabu ovih web stranica ikako drugačije od gore opisanog, molimo kontaktirajte Moj telekom putem www.mojtelekom.net ili putem kontakt informacija objavljenih na ovim stranicama.

Ukidanje web stranica

Moj telekom ima pravo u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga modificirati ili ukinuti ove web stranice ili web usluge koje putem njih nudi, sa ili bez prethodne obavijesti. Moj telekom neće biti odgovoran ni Vama niti nekoj trećoj strani za promjenu ili ukidanje bilo koje od ovih web stranica ili web servisa. Stavke ovih Općih uvjeta korištenja su vašeće unatoč mogućem ukidanju ovih web stranica ili ponuđenih web servisa.

Linkovi

Ove web stranice mogu sadržavati linkove na ostale web stranice ili izvore. Moj telekom NIJE odgovoran za tekstualni i/ili reklamni sadrľaj, odnosno za proizvode koji su na tim web stranicama/izvorima ponuđeni, a NIJE odgovoran niti za sadrľaj koji je putem njih dostupan; mogućnost korištenja ili točnost sadržaja. Linkove koristite na vlastitu odgovornost.


Napomene:
MOJ TELEKOM NE GARANTIRA: DA JE SADRŽAJ NA OVIM WEB STRANICAMA OSLOBOĐEN OD POGREŠAKA ILI POGODAN ZA SVAKU SVRHU; DA ĆE OVE WEB STRANICE ILI WEB USLUGE FUNKCIONIRATI BEZ POGREŠAKA ILI PREKIDA; DA ĆE BITI ODGOVARAJUĆI ZA VAŠE POTREBE, ODNOSNO NAMJERAVANE UPORABE; DA IMPLEMENTACIJA TAKVOG SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ZAŠTITNI ZNAK ILI OSTALA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

Prestanak korištenja

Ako se ne slažete s ovim Općim uvjetima korištenja ili ako niste zadovoljni web stranicama ili web uslugama koje Moj telekom pruža, prekinite s korištenjem ovih web stranica i web usluga.

MOJ TELEKOM NIJE ODGOVORAN VAMA, NITI TREĆIM OSOBAMA ZA BILO KOJU NASTALU ŠTETU, BILA ONA DIREKTNA, INDIREKTNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA, POVEZANA S ILI PROIZLAZEĆA IZ VAŠE UPORABE, POGREŠNE UPORABE, ODNOSNO NEMOGUĆNOSTI UPORABE MOJ TELEKOM WEB STRANICA ILI WEB USLUGA. IAKO VAŠE POTRAŽIVANJE MOŽE BITI BAZIRANO NA GARANCIJI, UGOVORU, PREKRŠAJU ILI NEKOM DRUGOM PRAVNOM UPORIŠTU, NEOVISNO O NA©OJ OBAVJEŠTENOSTI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE, MOJ TELEKOM SE OSLOBAĐA OD SVAKE ODGOVORNOSTI. PRIHVAĆANJE OGRANIČENJA NAŠE ODGOVORNOSTI NUŽAN JE PREDUVIJET KORIŠTENJA OVIH WEB STRANICA I WEB USLUGA.

Modifikacija Općih uvjeta korištenja

Bilo kakve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta korištenja neće biti važeće ako iste nisu objavljene od strane Moj telekom, na ovim web stranicama. Svaka izmjena objavljena na ovim web stranicama, od strane Moj telekom, odmah postaje važeća, a svako daljnje korištenje ovih web stranica ili ponuđenih web usluga podrazumijevat će Vaše prihvaćanje izmijenjenih odredbi.

Vlasnik ovih web stranica je:
Moj telekom d.o.o.
Trg Krešimira Ćosića 11
10 000 Zagreb tel: 01/3035-900, Fax:01/3035-980 Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS:080690808 OIB: 39488639890 direktor: Zdravko Markota Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti Račun u Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN: HR46 2484008 1105157575

Sve upite koji se odnose na ove Opće uvjete korištenja možete uputiti na gore navedenu adresu ili nas kontaktirati putem http://www.mojtelekom.net/kontakt

Zahvaljujemo Vam se na posjeti i korištenju naših web stranica.

 


      O nama 

Početna  |  Mala Učilica  |  Polica privatnosti  |  Uvjeti korištenja  |  Kontakt 
© 2017 Moj telekom d.o.o sva prava pridržana