mala
Početna Mala Učilica Demo Kupi Tehnička podrška O nama

Često postavljena pitanja 

Kliknite na pojedino pitanje da bi vidjeli odgovor.

[+] Mogu li igru instalirati i koristiti na više računala?

Ne, ne možete. Igra je licencirana samo za jedno računalo.

[+] Zašto ne mogu Malu Učilicu koristiti na više računala?

Zato što davatelj licence odobrava korisniku neekskluzivno i neprenosivo pravo da instalira i koristi softver u skladu s priloženim uputama isključivo u osobne svrhe samo na jednom računalu. Davatelj licence se obvezuje izdati aktivacijski broj korisniku samo za jedno računalo. Međutim, davatelj licence će unutar zakonskog jamstvenog roka razmotriti i sve eventualne zahtjeve korisnika za dodatnom aktivacijom zbog opravdane izmjene računala ili dijelova računala na kojem je Mala Učilica prvotno aktivirana, ali samo do prethodno navedenog datuma.

Dodatnu aktivaciju možete potražiti ovdje

Zabranjena je instalacija na više računala, kao i instalacija na jednom računalu koja podrazumijeva više različitih korisnika softvera (učionice, igraonice i sl.), ako naknadno nije drukčije definirano. Ovo pravo korisniku može oduzeti davatelj licence, a ono prestaje automatski i bez posebne obavijesti ako korisnik ne poštuje odredbe ovog ugovora. U tim slučajevima, korisnik je dužan uništiti sve kopije softvera kao i sve njegove sastavne dijelove ili ih vratiti davatelju licence. Korisnik nije kupio softver niti bilo koji njegov dio, nego isključivo pravo na njegovo korištenje u skladu s ovom licencom i ni u kom slučaju ne može polagati nikakva autorska, intelektualna ili druga slična prava na ovaj softver.

[+] Koliko dugo vrijedi licenca za Malu Učilicu?

Licenca za korištenje Male Učilice nije vremenski ograničena. Znači na računalu na kojem ste prvotno aktivirali Malu Učilicu istu možete koristiti bez ograničenja sve dok je koristite u skladu s uputama i isključivo u osobne svrhe.

[+] Imam novo računalo. Mogu li ponovno instalirati i aktivirati Malu Učilicu?

Možete, ako udovoljavate uvjetima za dodatnu aktivaciju.

Dodatnu aktivaciju i uvjete možete potražiti ovdje

[+] Kako mogu provjeriti koju grafičku karticu imam u računalu?

Ako ne znate koja Vam je grafička kartica, savjetujte se s prodavačem kod kojeg ste kupili grafičku karticu i pitajte ga za službenu Internet stranicu na kojoj ćete naći odgovarajuće drivere (pogledajte primjer na kraju teksta). Naziv grafičke kartice možete samostalno saznati iz DxDiag.txt u Display Devices. U prva tri reda se nalaze: ime kartice i proizvođač.

[+] Gdje mogu naći drivere za grafičku karticu?

Nove drivere potražite na službenim Internet stranicama proizvođača grafičkih kartica Vašeg računala:
GeForce (proizvođač nVIDIA)
Radeon (proivođač ATI)

[+] Što je MalaUcilica.txt datoteka i kako je mogu uključiti?

Datoteka MalaUcilica.txt pomaže nam u detektiranju uzroka problema pri korištenju Male Učilice. Razlozi mogu biti razni, npr. nekompatibilnosti grafičke kartice, zvuka ili slično.
Datoteka MalaUcilica.txt. nalazi se u direktoriju (Moji Dokumenti) My Documents.
Uključujete je na sljedeći način:
 1. Birajte Start > All programs > Mala Učilica > Postavke Male Učilice
 2. Uključite log datoteku 
 3. Kliknite na Prihvati 
 4. Pokrenite Malu Učilicu
Dogode li se određeni problemi za vrijeme igre kao što su smrzavanje, prestanak igre i sl.,..
 1. Popunite formular i preko slanja privitka (browse…) pošaljite prethodno spremljeni dokument MalaUcilica.txt 
 2. Nakon slanja dokumenta isključite log datoteku na sljedeći način: Start -> Podesi Malu Učilicu -> isključite kvačicu na opciji: Uključi log datoteku -> Prihvatite i nastavite igrati Malu Učilicu.

[+] Gdje mogu pronaći DxDiag.txt datoteku i kako je poslati?

 1. Kliknite Start > Run
 2. Upišite: DXDIAG
 3. Odaberite opciju Save All Information
 4. Otvorio se okvir Save As. Dokument DxDiag.txt spremite u određeni direktorij (npr. My Documents, Desktop i sl.)
 5. Popunite formular i preko slanja privitka (browse…) pošaljite prethodno spremljeni dokument DxDiag.txt

[+] Ne mogu instalirati / pokrenuti Malu Učilicu. Što da radim?

Zbog nejednoobraznosti tržišta računala i računalne opreme, ponekad su mogući problemi zbog nekompatibilnosti Male Učilice s računalnim konfiguracijama, no prvo svakako provjerite zadovoljava li Vaše računalo minimalne zahtjeve za rad Učilice.

Ako zadovoljava, provjerite najčešće pogrešake koje smo skupili tijekom rada i testiranja na ovom projektu, a odnose se na neinstalirane sistemske datoteke (DirectX, .NET Framework 2.0..), zastarjele drivere za kartice, probleme s antivirusnim programima i sl. 

Ako koristite Windows 7 sustav svako pogledajte pitanje "Može li se Učilica koristiti i na Windows 7 operativnom sustavu?"

[+] Igra se neće pokrenuti nakon instalacije. Javlja se poruka da je prestala raditi!

Provjeriti DEP settings
1. Otvoriti System : Start, Control Panel, System and Maintenance, i na kraju System.
2. Kliknuti Advanced System Settings.
3. Na Performance, kliknuti Settings.
4. Kliknuti Data Execution Prevention tab, i zatim Turn on DEP for essential Windows Programs and Services only
5. Restartati računalo 

[+] Antivirusni programi mi blokiraju instaliranje / pokretanje Male Učilice.

Antivirusni programi blokiraju instalaciju Male Učilice (konkretno Sophos, BitDefender i drugi) i svakako preporučujemo zaustavljanje rada antivirusnih programa za vrijeme instalacije Male Učilice.
Također, prije pokretanja igre, u postavkama antivirusnih programa kliknite na oznaku STOP kako biste zaustavili njegovo pretraživanje. Završetkom igranja Male Učilice obavezno je uključiti antivirusni program. 

[+] Kako (ponovno) instalirati DirectX ?

 1. Stavite Malu Učilicu u CD pogon. Ako se pokrene instalacija Male Učilice, kliknite Izlaz. (Važno: Ne pokrećite ponovno instalaciju ili deinstalaciju!)
 2. Pokrenite Windows Explorer (dvostrukim klikom na My Computer) i odaberite CD pogon u kojem je Mala Učilica
 3. Otvorite direktorij (folder) DX (klik na DX)
 4. Dvostruko kliknite mišem na datoteku DXSETUP.exe Ponudi li Vam Install, kliknite I Agree, zatim Finish (instalacija DirectX-a) Ako Vam ponudi Remove, kliknite na Remove... Finish (deinstalacija postojećega DirectX-a) i ponovo krenite od točke 4, odnosno dvostruko kliknite mišem na datoteku DXSETUP.exe
 5. Ponovno pokrenite računalo (restart) i Malu Učilicu.
 

[+] Kako (re)instalirati .NET Framework 2.0. s CD-a Male Učilice?

Moguće rješenje problema za "rušenje" Male Učilice je neinstaliran ili krivo instaliran .NET Framework 2.0. Da biste ga pravilno instalirali, potrebno je napraviti sljedeće:
 1. Stavite Malu Učilicu u CD pogon. Ako se pokrene instalacija Male Učilice, kliknite Izlaz (Važno: Ne pokrećite ponovno instalaciju ili deinstalaciju!)
 2. Pokrenite Windows Explorer (dvostrukim klikom na My Computer) i odaberite CD pogon u kojem je Mala Učilica.
 3. Otvorite direktorij (folder) u kojem je NET 2.0 (kliknite na NET 2.0)
 4. Dvostruko kliknite mišem na datoteku DOTNETFX2.0.EXE unutar foldera NET 2.0. (pokretanje instalacije). Ako ponudi Install, kliknite na 'I Agree' pa 'Finish'. Ako ponudi Remove, kliknite na Remove... Finish (deinstalacija postojećega .NET Framework 2.0.) i ponovno krenite od točke 4, odnosno dvostruko kliknite mišem na Dotnetfx2.0.exe
 5. Ponovno pokrenite računalo (restart) i Malu Učilicu. 

[+] Što ako nemam instalirane drivere za video?

 1. Stavite Malu Učilicu u CD pogon. Ako se pokrene instalacija Male Učilice, kliknite Izlaz (Važno: Ne pokrećite ponovno instalaciju ili deinstalaciju).
 2. Pokrenite Windows Explorer (dvostrukim klikom na My Computer) i odaberite CD pogon u kojem je Mala Učilica
 3. Otvorite direktorij (folder) XVID i kliknite na datoteku XviD-1.1.0-30122005.exe
 4. Dvostruko kliknite mišem na datoteku XviD-1.1.0-30122005.exe unutar foldera XVID (pokretanje instalacije). Ako ponudi Install, tada kliknite I Agree > Finish.
 5. Ponovno pokrenite računalo (restart) i računalnu igru Mala Učilica. 

[+] Driveri za grafičku karticu su zastarjeli. Kako ih mogu ažurirati?

Nakon što ste saznali naziv grafičke kartice, otiđite na službenu stranicu proizvođača ili na jedan od Internet pretraživača, upišite naziv grafičke kartice. Skinite (download) najnoviji driver za Vašu karticu, instalirajte driver na Vaše računalo, zatim ponovno pokrenite Vaše računalo (restart) i Malu Učilicu. 

[+] Kako mogu provjeriti rezoluciju radne površine (desktopa) na računalu?

Kliknite desnim gumbom miša na Desktop, odaberite Properties, zatim Settings i pod Screen resolutions pronađite željenu informaciju. 

[+] XP SP 2 (SP2)

Ako koristite Windows XP, za Malu Učilicu je potreban Windows XP s min. SP2.

[+] Soundmax zvučna kartica i Intelov procesor smetaju u radu Male Učilice

Driveri su instalirani, ali Mala Učilica ne radi dobro ili uopće ne radi. Ovo je bio slučaj sa SoundMax-ovom zvučnom karticom i Intelovim procesorom.

Rješenje za ovaj slučaj je isključenje hardverske akceleracije zvuka. Dakle, treba proći sljedeći postupak:
 1. Kliknite na "Start"
 2. Kliknite na "Run..."
 3. U prozorčić upišite: dxdiag
 4. U prozoru (Directx Diagnostic Tool) kliknite na tab "Sound 1"
 5. "DirectX Features" s "Full acceleration" staviti na "Basic acceleration"
 6. Zatvorite DirectX Diagnostic Tool 

[+] .NET FRAMEWORK 2.0

Probajte deinstalirati sve verzije .NET Frameworka i instalirati samo .NET Framework 2.0 s Male Učilice. Ako to ne riješi problem, treba pokrenuti "Repair Windows" s Windows instalacijskog CD-a i/ili instalirati ponovno finalnu verziju Service Pack 2. 

[+] Igra je spora. Mogu li ubrzati učitavanje Male Učilice?

Možete, podesite količinu virtualne memorije i/ili ugasite antivirusni program. 

[+] Kako podesiti količinu virtualne memorije?

U slučaju da se Mala Učilica ne učitava dovoljno brzo, potrebno je podesiti virtualnu memoriju računala. Naša preporuka je podesiti virtualnu memoriju na 2 GB. To je jednostavan proces koji će omogućiti bolji rad Male Učilice, a provodi se na sljedeći način:
 1. Kliknite Start, zatim desnim klikom miša My Computer i odaberite Properties
 2. U izborniku System Properties odaberite Advanced
 3. Pod rubrikom Performance odaberite Settings
 4. U izborniku Performance Options odaberite Advanced
 5. Pod regijom Virtual memory kliknite Change
 6. Odaberite disk s dovoljno slobodnog prostora (Drive)
 7. Pod Initial size upišite: 2000
 8. Pod Maximum size upišite: 2000
 9. Kliknite Set
 10. Kliknite Ok
 11. Ponovno pokrenite računalo i Malu Učilicu 

[+] Antivirusni programi usporavaju rad Male Učilice

Antivirusni programi (npr. BitDefender, Norton i drugi) usporavaju rad Male Učilice, jer koriste dio radne memorije računala.
Preporučujemo isključenje antivirusnih programa za vrijeme igranja Male Učilice.

U donjem desnom dijelu ekrana gdje se nalaze rezidualni programi (npr. sat, ikonica s dva mala monitora koja pokazuje da ste priključeni na Internet itd.) desnim klikom miša isključite postojeći antivirusni program. 

[+] Može li se Učilica koristiti i na Windows 8 operativnom sustavu?

Da, Učilicu možete instalirati i koristiti na Windows 8. Učilica je prilagođena za rad i podržana na Windows XP, Windows Vista i Windows 7 i Windows 8 operativnim sustavima. Ukoliko ipak dođe do problema sa radom provjerite da li se u direktoriju "C:\USERS\PUBLIC\MalaUcilica" nalazi datoteka "lipsync.dat". Ako je nema, potrebnu datoteku možete preuzeti ovdje a nakon toga je raspakirajte i kopirajte u "C:\USERS\PUBLIC\MalaUcilica".

[+] U igri ne vidim neke animacije i ne prikazuju se likovi?

U igri nećete vidjeti neke animacije i likove ako na računalu imate postavljen "," (zarez) kao razdjelinik brojeva (digit grup simbol) odnosno "." (točka) kao decimalni simbol. Samo ih okrenite, umjesto "," odaberite ".", a umjesto "." odaberite ",". Postavke se nalaze u Control Panel --> "Regional and Language Options" (Numbers)

[+] Na aktivaciji se traži da unesem 20-znamenkasti instalacijski broj, a ja vidim samo 15 znamenki?

Problem je u veličini fonta koju možete postaviti na sljedeći način : Na radnoj površini (desktopu) Vašeg računala kliknite desni gumb miša i odaberete Svojstva (Properties). Zatim odaberete Postavke (Settings) kliknete Advanced, i u izborniku General u dijelu DPI setting odaberete Normal size (96 DPI). Kliknite OK › START › Shut Down › Restart › Pokrenuti Učilicu.

[+] Radi li Mala Učilica na 64-bit operativnom sustavu?

Da, najnovije izdanje Male Učilice podržava 64-bit Windows sustav. Ako ste kojim slučajem nedavno kupili 32-bit verziju Male Učilice koju zbog toga niste mogli instalirati i koristiti, molimo da istu preuzmete ovdje

     Tehnička podrška

 
 

Početna  |  Mala Učilica  |  Polica privatnosti  |  Uvjeti korištenja  |  Kontakt 
© 2017 Moj telekom d.o.o sva prava pridržana